Μέχρι τις 30/9 οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες της Εύβοιας

Εύβοια πλημμύρες αποζημιώσεις: Δημοσιεύθηκε η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που περιλαμβάνει...