Μεγάλες ουρές σε ΕΥΔΑΠ και τράπεζες αλλά και εντάσεις (vid)

Ουρές σε τράπεζες - ΕΥΔΑΠ: Οι αποστάσεις μεταξύ τους είναι μικρές,...