Έσοδα κράτους. Δείτε τι πληρώνουμε!

Οι επιχειρήσεις πλήρωσαν 492 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους, τα φυσικά πρόσωπα...