Σπάνιο είδος αράχνης εμφανίστηκε στην Αιτωλοακαρνανία

Σπάνιο είδος αράχνης: Πρόκειται για την πασχαλίτσα (Eresus Cinnaberinus).