Μια κρίσιμη απόφαση

Άνοιγμα λιανεμπορίου: Εάν γίνει κάποιος λάθος χειρισμός οι απώλειες σε υγειονομικό,...