Τι ισχύει με τα ενοίκια

Ενοίκια 2021: Πεντακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου...