Διαβιβάστηκαν στη Βουλή στοιχεία για τη λειτουργία και την ενίσχυση των ΜΜΜ στην πανδημία

Ενίσχυση ΜΜΜ - Βουλή: Το ζήτημα της λειτουργίας των ΜΜΜ...