Εκπτώσεις χωρίς αντίκρισμα…

Περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις διαμόρφωσε το ποσοστό των εκπτώσεων μεταξύ...