Σε ισραηλινά χέρια η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων

ΕΛΒΟ μεταβίβαση: Ως όρος του διαγωνισμού, επιφυλάχθηκε στο Δημόσιο το δικαίωμα...