ΣΑΒΒΑΤΟ

06

ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Οι ελβετικοί παγετώνες συνεχίζουν να λιώνουν με ανησυχητικό ρυθμό

Ελβετία παγετώνες: Συνολικά οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν φέτος 2% του όγκου...