Το συνυποσχετικό UEFA - FIFA κ Μητσοτάκη: Ο βασικός άξονας συζήτησης

Ελληνικό ποδόσφαιρο νέα: Σε τρεις μήνες η ευρωπαϊκή μελέτη.