Σάλος από ανάρτηση ξένης ΜΚΟ: Κάνει λόγο για το "ελληνικό κομμάτι της Λέσβου"

Μόρια ΜΚΟ: Σάλος έχει προκληθεί έπειτα από δημοσίευση της ΜΚΟ «MORIA...