Τρεις ελληνικές εταιρείες ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρώπης

Τρεις αμιγώς ελληνικές εταιρείες και 5 πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται εδώ περιλαμβάνονται...