Συνεχίζεται η αναστολή της ελεγχόμενης στάθμευσης αποκλειστικά στις θέσεις επισκεπτών στην Αθήνα

Δήμος Αθηναίων: Οι θέσεις για οχήματα κατοίκων (κάθετη σήμανση Ρ-70) εξακολουθούν...