Μαζικά τεστ σε σχολεία, αναστολή πλειστηριασμών και ενίσχυση των αδύναμων

Έκτακτο δώρο Χριστουγέννων - Μητσοτάκης: Μαζικά τεστ σε Λύκεια και Γυμνάσια...