Απαγόρευση κυκλοφορίας – Νέες διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις

Εξαιρέσεις στην απαγόρευση κυκλοφορίας: Επίσης, σταμάτησαν όλες οι αεροπορικές συνδέσεις με...