Συγκινητική πρωτοβουλία εφήβων - «Υιοθετούν» ηλικιωμένους

Ηλικιωμένοι και φροντίδα: Σε μια τρυφερή κίνηση θα προχωρήσουν σε λίγο...