Ο νομός με το περισσότερο μπλε - Ένας στους δύο ψήφισε Νέα Δημοκρατία

Αποτελέσματα εκλογών 2019: Ο ένας στους δύο κατοίκους ψήφισε Νέα Δημοκρατία...