ΔΕΗ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταργηθεί η έκπτωση 15%

ΔΕΗ: Πιθανή η κατάργηση της έκπτωσης 15% που παρέχεται στις χρεώσεις προμήθειας...