Χρόνια πολλά…

Του Νίκου Καραμάνογλου Αποτελεί συνήθεια, κυρίως στους οργανωτικούς ανθρώπους, την ημέρα...