Νόμος πλέον το Eastmed Αct: Αντίθετος ο Τραμπ στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε Ελλάδα

Εastmed Αct HΠΑ: Ο Τραμπ εμφανίζεται αντίθετος στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας...