Ο e-ΕΦΚΑ μεταφέρθηκε στο κυβερνητικό «νέφος» G-Cloud

e-ΕΦΚΑ λειτουργία: Τα οφέλη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας...