Το “μυστικό” των Windows, για περιπτώσεις “έκτακτης ανάγκης”

Τα Windows έχουν μια μυστική συντόμευση πληκτρολογίου που κάνει επανεκκίνηση των...