Μηδενικός φόρος για τους υποαπασχολούμενους

Απομακρύνεται ο κίνδυνος να κληθούν να καταβάλουν υπέρογκους φόρους εισοδήματος χιλιάδες...