Συνελήφθη ο “Σάτυρος με το ποδήλατο”

Του Πέτρου Καρσιώτη Ο «σάτυρος με το ποδήλατο», που εμφανιζόταν ως...