Διπλώματα οδήγησης: Επανέρχεται το παλαιό σύστημα εξετάσεων

Διπλώματα οδήγησης 2019 εξετάσεις: Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται ουσιαστικοί έλεγχοι για την...

Παράβολα & ηλικιωμένοι: Τι αλλάζει με τα διπλώματα οδήγησης

Διπλώματα οδήγησης 2019: Η νέα ρύθμιση θα καταργεί τα άρθρα 1-10...