“Βουτιά θανάτου” για το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 617 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο προϋπολογισμός το εξάμηνο...