Έντονες αντιδράσεις στην Έδεσσα για τις δηλητηριάσεις σκύλων

Δηλητηριάσεις σκύλων - Έδεσσα: Μέσα σε διάστημα 6 μηνών, τουλάχιστον 24...