Δεν είχε ούτε ιερό ούτε όσιο: Διέρρηξε τρία παγκάρια στην εκκλησία της Ηγουμενίτσας

Διάρρηξη εκκλησίας - Ηγουμενίτσα: Η διάρρηξη και η κλοπή άγνωστου χρηματικού...