Μεγάλες αλλαγές στο ωράριο των φαρμακείων- Τι ισχύει

Δύο διημερεύσεις και δύο διανυκτερεύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούν τα φαρμακεία,...