Διαγραφές δανείων, αφαίρεση τόκων και προστίμων και εκπτώσεις για τους δανειολήπτες

Διαγραφές δανείων, αφαίρεση τόκων και προστίμων και επιπρόσθετες εκπτώσεις για τους...