Νέο ομόλογο, ένα ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης παρά το σοκ της Covid

Δεκαετές ομόλογο Ελλάδα: Πρώτη φορά η Ελλάδα δανείσθηκε από τις αγορές...