Δραματική η κατάσταση στη ΔΕΗ, αυξάνεται το έλλειμμα

ΔΕΗ εξελίξεις: Μετά την έγκριση του διορισμού του από τη γενική...