"Πράσινο" φως για την εκταμίευση επιπλέον δανείων κεφαλαίου κίνησης από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, τροποποιείται η...