Νέα δάνεια σε επιχειρήσεις: Τι ισχύει

Αμετάβλητα παρέμειναν τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων όσο και οι όροι...