Το Twitter αλλάζει, αυτό που το χαρακτηρίζει

Πολλοί χρήστες του Twitter παραπονιούνται για το ανώτατο όριο των 140...