Ποιο είναι το χωριό με τους Μανιάτες που επισκέφτηκε ο Μητσοτάκης στην Κορσική

Μητσοτάκης Κορσική: Το χωριό Cargèse ιδρύθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα...