Φαίνεται απλό αυτοκίνητο, όμως μεταμορφώνεται σε κάτι τρομακτικό (video)

Αν και μοιάζει για μια απλή BMW, μόνο αυτό δεν είναι!...