Το Blade Runner επιστρέφει, έτοιμο να κάνει θραύση

Στις 25 Ιουνίου του 1982 μπήκε στη ζωή μας το «blade...