Απαγόρευση κυκλοφορίας στο μεγαλύτερο μέρος της παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών- Θηβών

Του Πέτρου Καρσιώτη Απαγορεύεται από σήμερα, για λόγους ασφαλείας των οδηγών...