Προσοχή! Σειρήνες πολέμου θα ηχήσουν σε όλη την Ελλάδα

Σειρήνες συναγερμού: Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά...