1.002 πρόσφυγες μεταφέρονται από τη Μόρια στη Νέα Καβάλα λόγω συνωστιμού

Λέσβος: Εστίαση σε άτομα με χαρακτηριστικά ευαλωτότητας.