Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Εκδόθηκε η εγκύκλιος με τις «διορθώσεις»

Αποζημίωση ειδικού σκοπού "διορθώσεις": Με την εγκύκλιο επιλύονται ζητήματα που αφορούν...