“Έκλεψα τα απολιθώματα για διακοσμητικούς λόγους”…!

Για διακοσμητικούς λόγους ισχυρίζεται πως έκλεψε τα απολιθώματα βάδισης προγόνου του ανθρώπου...