Δεν κατάφερε να επανενταχτεί στη φύση το ένα από τα δύο αρκουδάκια που απελευθέρωσε ο Αρκτούρος

Αρκτούρος: Μόνο το ένα από τα δύο αδέλφια αρκουδάκια που απελευθερώθηκαν...