Οι γυναίκες δεν θέλουν τους άνδρες, από την Ευτυχία Παπούλια

Η ανάγκη των ανδρών για μια γυναίκα-καταλύτη να παίζει κυρίαρχο ρόλο...