Επίθεση πειρατών σε πλοίο και απαγωγές

Επίθεση από πειρατές δέχθηκε φορτηγό πλοίο, υπό σημαία Ελβετίας, ανοιχτά της...