Στο «μικροσκόπιο» της Εφορίας χιλιάδες λογαριασμοί Ελλήνων

Στα χέρια των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκονται τα πρώτα στοιχεία...