Έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου: Η κύρια ανησυχία των καταστηματαρχών

Το σημαντικότερο πρόβλημα που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν τα καταστήματα της Αθήνας,...