Νέο τεστ αίματος φέρνει “επανάσταση” στην ανίχνευση του καρκίνου

Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα νέο τεστ αίματος, το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει...

Τεστ αίματος ανιχνεύει το καρκινικό DNA

Πειραματικό αλλά ελπιδοφόρο τεστ αίματος αναμένεται να ανιχνεύει το καρκινικό DNA. ...